Spolek Ze země koní vznikl z touhy předávat zkušenosti, které jsme za svůj dosavadní život získaly. Lásku ke zvířatům a vzájemné učení vnímáme jako obohacující. Naším záměrem je děti vést k přirozené komunikaci s koňmi – tzv. horsmanshipu, k péči o životní pohodu zvířat, ale i k získávání dalších lidských hodnot, které vnímáme jako zásadní pro zdravý růst každého jedince. Vytváříme bezpečné prostředí, kde děti mohou naplno rozvíjet svůj duševní i fyzický potenciál.

Těšíme se na Vás, na Vaše děti a společný čas na ranči v Líšnici,

Anežka, Petra a Julie.

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek